Translate

True Science True Beauty: beauty skin is healthy skin

True Science True Beauty: beauty skin is healthy skin: "Untuk hidup kulit juga memerlukan makanan,minuman dan udara sepertimana benda hidup yang lain. Ramai di antara kita tidak menyedari bahawa k..."

No comments: